Integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in och används för att anpassa och förbättra vårt innehåll samt för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du ta bort dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi förklarat detaljerat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder 'cookies', som är textfiler som lagras på din dator, mobil eller liknande, med syftet att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också uppleva att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll du inte kan komma åt.

Personlig Information

Allmänt

Personlig information innefattar alla typer av information som kan hänföras till dig till viss grad. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar olika sådana uppgifter. Detta sker exempelvis när du får åtkomst till innehåll, prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder tjänster eller gör köp genom webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, din IP-adress, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). Om du ger ditt uttryckliga samtycke och själv anger information behandlar vi också: namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta sker vanligtvis vid skapande av inloggning eller vid köp.

Säkerhet

Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen och dataskyddslagar. Din information kommer endast att användas för det syfte för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta syfte har uppfyllts eller inte längre är relevant. Vi har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig radering, avslöjande, förlust, försämring eller obehörig åtkomst, missbruk eller annan behandling som strider mot lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som förmodligen är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, som till exempel att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras så länge som tillåtet enligt lagstiftningen och raderas när den inte längre är nödvändig. Perioden beror på informationens art och anledningen till lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Utlämnande av Information

Data om din användning av webbplatsen, de annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, kön, ålderssegment osv., lämnas ut till tredje parter i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är involverade i avsnittet 'Cookies' ovan. Informationen används för riktad annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och bearbetning av data. Dessa parter behandlar endast information på våra vägnar och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personlig information, såsom namn och e-postadress, kommer endast att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan erbjuda tillräckligt skydd för dina uppgifter.

Åtkomst och Klagomål

Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett vanligt format (dataportabilitet). Du kan också invända när som helst mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av din information. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den rättad eller raderad. Du kan göra en förfrågan om detta via e-postadressen som finns längst ner på sidan. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en förfrågan.