Acuvue 2 avbryts


2024-05-05 13:51
Acuvue 2 kontaktlinser

Johnson & Johnson har meddelat att Acuvue 2 kontaktlinser kommer att avbrytas från och med den 30 april 2024.

Alternativ till Acuvue 2

Det finns många andra moderna kontaktlinser på marknaden. Några av de mest populära alternativen inkluderar:

Det är viktigt för användare av Acuvue 2 att rådföra sig med sin ögonvårdsspecialist för att säkerställa en smidig övergång till en ny typ av kontaktlins som passar deras ögon.

Varför avbryts Acuvue 2?

Specifika detaljer angående avbrytandet har inte lämnats av Johnson & Johnson. Produktavbrott innebär dock ofta faktorer som framsteg inom teknologi, förändringar i konsumentefterfrågan eller strategiska affärsbeslut.

Referenser

  1. Johnson And Johnson, Discontinued Products